Men’s Hair colour (Matrix)

850

Men’s Hair colour (Majerial)

950

Men’s Hair colour (Inoa)

1050

Men’s hair colour (Colorica – italian )

1250

Womens’s Hair colour (Matrix)

2000 (onwards)

Womens’s Hair colour (Majerial) 

3000 (onwards)

Women’s Hair colour (lnoa)

4000 (onwards)

women’s hair colour (Colorica – italian )

4500 (onwards)

Loreal Matrix Touch up

850

Loreal Majirel Touch up

950

Loreal Inoa Touch up

1050

Colorica (Italian )

1250

×